USLOVI KORIŠTENJA

Korištenje web stranice najponuda.ba, počevši od samog pregleda dostupnog sadržaja stranice podrazumjeva da se u cjelosti slažete sa uslovima korištenja.
Molimo Vas da pročitajte detaljne Uslove korištenja u nastavku.
Hvala na razumijevanju.


Uslovi korištenja se određuju za interakciju između korisnika (posjetioca/klijenata) web stranice. Najponuda.ba web stranica je dostupna za posjetu i interakciju putem informativnog sadržaja, dinamičkih web elemenata, ili različitih formi, a korištenje web stranice najponuda.ba od strane korisnika bazira se na prihvatanju, bez modifikacije, svih uslova korištenja koji su predstavljeni ovdje.

Najponuda.ba zadržava pravo da promjeni uslove korištenja pod kojima nudi i omogućava najponuda.ba web stranicu korisnicima i da iste uslove aplicira bez prethodne najave.

Najponuda.ba web stranica može sadržavati veze ili linkove prema drugim web stranicama koje nisu pod kontrolom najponuda.ba. Za takve web stranice Najponuda.ba ne snosi odgovornost niti ima kontrolu po pitanju sadržaja, veza (linkova) na tim web stranicama i informacija uopšte. Najponuda.ba omogućava veze sa eksternim stranicama u cilju eventualnih pogodnosti i dodatnih informacija koje mogu imati za korisnike web stranice i eksternih web stranica.

Najponuda.ba svojim algoritmima automatski pretražuje web prodavnice iz BiH koristeći isključivo javno dostupne podatke. Ukoliko ne želite da Vaša prodavnica bude predmet pretrage, molimo Vas da nas obavjestite na info@najponuda.ba.

Kao uslov korištenja, korisnik se obavezuje da Najponuda.ba web stranicu, kompletan sadržaj, njene proizvode ili usluge neće koristiti u nezakonite ili zabranjene svrhe. Korisnik svojim direktnim ili indirektnim djelovanjem ne smije ni na koji način onemogućiti, preopteretiti, narušiti, usporiti i obezvrijediti funkcionisanje najponuda.ba, a također ne smije onemogućiti korištenje najponuda.ba drugim korisnicima.

Najponuda.ba nije vlasnik informacija, sadržaja, slika, video sadržaja i ostalih informacija koje su rezultat pretrage.

Najponuda.ba neće biti odgovorana za direktne ili indirektne slučajeve nastalih šteta, koje uključuju, ali nisu limitirane na štete gubitka podataka, gubitak profita (koji može biti povezan sa korištenjem najponuda.ba kao korisnik-posjetioc), gubitak performansi web stranice, usporavanje web stranice, nedostupnost najponuda.ba proizvoda i usluga, nedostupnost web stranice.

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne slažete sa dijelom ili u cijelosti sa Uslovima Korištenja, možete svojevoljno prestati koristiti najponuda.ba web stranicu te povezane proizvode i usluge. Također, ukoliko korisnik povrijedi pravila iz Uslova Korištenja, dijelom ili cijelosti, nehotice ili sa namjerom, Najponuda.ba zadržava pravo da korisniku zabrani i onemogući pristup najponuda.ba web stranici bez prethodne najave.

Pišite nam na      info@najponuda.ba